آهنگ نمایش

این یک گروه موسیقی تو داکائو چین که به واسطه یک میلیون ولت علاوه بر آهنگ نمایش زیبایی از نور رو دارن البته اعضای این گروه لباس های مخصوصی دارن وگرنه با این مقدار ولتاژ فک کنم دود سیگار شن !


Photo: ‎این یک گروه موسیقی تو داکائو چین  که به واسطه یک میلیون ولت علاوه بر آهنگ نمایش زیبایی از نور رو دارن البته اعضای این گروه لباس های مخصوصی دارن وگرنه با این مقدار ولتاژ فک کنم دود سیگار شن ☺ ! ▬▬▬▬▬▬▬▬  ᴬ ᴰ ᴹ ᴵ ᴺ ♔ L I‎
/ 0 نظر / 14 بازدید