تنها پادشاه بی سواد دنیا+عکس

را برای پست های مهم و کلیدی انتخاب کنند.

اما به نظر می رسد این موضوع در عربستان سعودی چندان مورد توجه قرار نمی گیرد. یکی از سایت های خبر عربی در یک افشاگری به مدارک تحصیلی پادشاه سعودی و بسیاری از افراد زیر دست او که پست های کلیدی را عهده دار هستند پرداخته است.

در بخشی از این خبر آمده است: "عبدالله بن عبدالعزیز" پادشاه سعودی فردی امی و بی سواد است، "سلمان بن عبدالعزیز" ولیعهد و وزیر دفاع و برادر پادشاه، فقط در مدرسه "امرای ریاض" درس خوانده است. "سلطان بن عبدالعزیز و نایف بن عبدالعزیز" برادران دیگر پادشاه و ولی عهدهای سابق نیز هر دو بی سواد بودند. مدرک " فیصل بن عبدالله بن محمد"  وزیر آموزش این کشور و خواهر زاده پادشاه، کاملا نامشخص است و...

البته برخی از مسئولان دارای مدارک لیسانس و یا کارشناسی ارشد و ... هستند که در مناصب حکومتی پایین تر و بعضا غیر مرتبط با رشته  تحصیلی مشغول کار هستند.

با این اوضاع، طبیعی است که بیشتر امور عربستان سعودی از سوی دستگاه اطلاعاتی آمریکا مدیریت شود  و هر آنچه که افسران اطلاعاتی و مقامات آمریکا اراده کنند، به سرعت به صورت بخشنامه در این کشور در می‌آید.
/ 0 نظر / 27 بازدید