شکار زنان باردار مسلمان!

!!!!

 

شکار زنان باردار مسلمان!

 

 

 

و در کنار این عکس تصویری از یک صهیونیست با تی شرتی که رویش نوشته:

 

 

 

شکار زنان باردار مسلمان!

 

 یک تیر و دو نشان با تصویری از یک زن باردار محجبه

 

 

 

 

 

 

 

بزرگترین گروه های حقوق بشری در دنیا اگر به جای صهیونیستها در دست شیرهای درنده بود خیلی دنیای بهتری داشتیم.
/ 0 نظر / 56 بازدید