به اجرا گذاشتن مهریه به خاطر بینی بزرگ شوهر

که با یکدیگر زندگی می کنیم. او مرد خوبی است. هیچ مشکلی با هم نداریم و تنها مشکل من با او ظاهر بینی اش است. از همان اولین باری که بابک را دیدم نسبت به بینی اش حساس شدم. با خودم گفتم بعد از مدتی او را وادار می کنم بینی اش را جراحی کند اما وقتی این موضوع را با بابک در میان گذاشتم به شدت مخالفت کرد و گفت از بینی اش راضی است و حاضر نیست آن را جراحی کند.


بعد از آن چند مرتبه دیگر هم به او اصرار کردم اما وقتی دیدم حرف هایم فایده ای ندارد به توصیه یکی از دوستانم تصمیم گرفتم مهریه ام را به اجرا بگذارم و شوهرم را به دادگاه خانواده بکشانم.

حالا یا او باید مهریه ۵۰۰سکه ای ام را بدهد یا این که حاضر شود بینی اش را جراحی کند.فرخنده ادامه داد: وقتی با شوهرم به مهمانی می روم به خاطر بینی بزرگش خجالت می کشم و در خیابان کمی با فاصله از او راه می روم. تنها راه ادامه زندگی مشترک ما جراحی بینی بابک است.

از آن جا که اظهارات این زن بیشتر شبیه یک شوخی به نظر می رسید، قاضی به گفت و گو با او پرداخت تا شاید از خواسته اش صرف نظر کند اما به خاطر پافشاری او مقرر شد همسرش به دادگاه احضار شود تا در جلسه دیگری به این پرونده رسیدگی شود.
/ 0 نظر / 18 بازدید