اکسلوتل ماهی خندانی

فتبارک الله احسن الخالقین...

اکسلوتل ماهی خندانی که هم دست و پا دارد و هم باله و به راحتی میتواند در آب راه برود البته ویژگی جالب ابن ماهی در راه رفتن و خندان بودن آن نیست ویژگی جالب این ماهی در احیای عضو از دست رفته خود است ...

سبحان الله...

این جانداران توانایی فوق العاده ای در ترمیم بافتهای خود دارند و در تمام جانداران به خاطر این موضوع معروف هستند دم، پوست و هر عضو عمده بدنشان مثل قلب،جکر و کلیه اعضایی هستند که اکسولوتل ها توانایی ترمیم آنها را دارند!

زیستگاه اصلی این جاندار مکزیک است و در دریاها و دریچه های این ناحیه بیشتر زندگی می کند و از آنجا نشعت می گیرد و به همین خاطر به ماهی رونده مکزیکی معروف است.متاسفانه این جاندار در خطر انقراض قرار دارد.
/ 0 نظر / 61 بازدید