مقبره حضرت حوا قبل از تخریب + عکس

 عربی گرفته است.

مجله لوپوئن فرانسوی هم در مورد وجود چنین مقبره ای در ایام حج نوشت: قبرستانی در نزدیکی جده وجود دارد که حاجیان ایرانی برای زیارت به آن مراجعه می کنند، ولی از مقبره حضرت حوا اثری به جز یک دیوار باقی نماده است و ایرانیان با خواندن دعاهایی در آن جمع می شوند. 

 

 
مقبره حضرت حوا

 

 

 
مقبره حضرت حوا

 

 

 
/ 0 نظر / 38 بازدید