توپ بستن حرم مطهر رضوى

به بعد روسیه بیش از پیش سعى مى‏کرد موقعیت‏ خود را در آن تثبیت کند. انقلاب ملى مشروطیت در سالهاى ‏۱۳۲۵ و۱۳۲۷ ه . ق و نتایج‏ حاصله از آن بهانه‏ اى به دست روسها داد تا بسیارى از نیروهاى خود را به منظور سرکوبى مشروطه‏ خواهان به خراسان گسیل دارند.از آن که مشهد یکى از مراکز ملیون بود، تعداد گاردهاى کنسولگرى روس در آوریل‏۱۹۰۹ مطابق با ‏۱۳۲۷ ه . ق به بیش از ۷۵ قزاق افزایش یافت. در ژوئن همان سال به بهانه وجود اغتشاش هاى تازه تعداد یکصد قزاق دیگر به مشهد اعزام شدند.
در ژوئیه ۱۹۱۱ میلادى مطابق با ۱۳۲۹ ه . ق مشهد درگیر مساله بازگشت محمدعلى شاه قاجار گردید که از سلطنت‏ خلع شده بود و به روسیه تبعید گردیده بود. پرنس دبى جا ژنرال کنسول روس در خراسان تقاضاى اعزام نیروهاى بیشترى کرد. در ژانویه۱۹۱۲ مطابق ۱۳۳۰ ه . ق دو گردان از تفنگداران ترکستان و چهار ستون از قزاق ها و واحدهاى توپخانه به قوچان و مشهد اعزام شدند، شورشهایى که در مشهد ادامه مى‏یافت‏ بایستى به تحریک چند آژانس نیرومند خارجى بوده باشد .

و در۳۰مارس ۱۹۱۲ مطابق با محرم سال۱۳۳۰ه . ق با بمباران مسجد گوهرشاد و حرم مطهر توسط نیروهاى روس اغتشاش به اوج خود رسید و عده زیادى از زوار در اثر بمباران کشته شدند و به علت تصرف دو روزه حرم توسط سپاهیان روس خرابى و خسارات زیادى به بار آمد. 
گنبد مطهر بر اثر اصابت گلوله‏ هاى توپ شکست و شکاف برداشت و در ۱۸ محل گلوله‏ هاى توپ گنبد مطهر را سوراخ نمود و نیز گلوله‏ ها زیادى هم به خشتهاى طلا اصابت کرد و مشهد دچار غوغاى عجیبى شد./افق
/ 0 نظر / 34 بازدید