اسباب بازیه

اول فکر کردم اسباب بازیه اما این دستگاههای با ظاهر معصوم در واقع پیشرفته ترین تجهیزات جاسوسی ارتش آمریکا هستند.

Reza
Photo: ‎اول فکر کردم اسباب بازیه اما این دستگاههای با ظاهر معصوم در واقع پیشرفته ترین تجهیزات جاسوسی ارتش آمریکا هستند.  Reza‎
/ 0 نظر / 4 بازدید