کشکول
کنال تلگرامی ما بنام بیندید =بیاندیشید +بخندید bindid@
صفحات وبلاگ
نویسنده: علی - دوشنبه ٢٥ دی ،۱۳٩۱

ارک ملی سکویا پارکی طبیعی در ایالت کالیفرنیا در ایالات متحده آمریکا استپارک ملی سکویا پارکی طبیعی در ایالت کالیفرنیا در ایالات متحده آمریکا است


 خبر: 51270 زمان انتشار: 25 دی 1391 15:29:00

تصاویر
پ
بزرگترین درخت دنیا ، درخت سکویای غول آسای کالیفرنیا است. این درخت در پارک ملی سکویا در شرق کالیفرنیا وجود دارد. این درخت همچنین بزرگترین موجود زنده جهان نیز هست!
بزرگترین درخت دنیا ، درخت سکویای غول آسای کالیفرنیا است. این درخت در پارک ملی سکویا در شرق کالیفرنیا وجود دارد. این درخت همچنین بزرگترین موجود زنده جهان نیز هست!
تقریبا بلندی این درخت حدود ۸۳ متر و اندازه محیط آن حدود ۳۱ متر است و حدود ۲۵۰۰ تن چوب دارد. گفته می شود این درخت ۳۲۰۰ سال عمر کرده است.
تقریبا بلندی این درخت حدود ۸۳ متر و اندازه محیط آن حدود ۳۱ متر است و حدود ۲۵۰۰ تن چوب دارد. گفته می شود این درخت ۳۲۰۰ سال عمر کرده است.


نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :